Poľnohospodárske družstvo Ostrov

Spoločnosť Raving bola generálnym dodávateľom stavby a projektovej dokumentácie pre Poľnohospodárske družstvo Pokrok Ostrov.

Z bývalých kravínov vznikla prestavbou hala na uskladnenie a garážovanie mechanizácie, hala pre sušičku pozberovej kukurice a pozberová linka.

Spoločnosť Granelam vznikla v roku 2016 zmenou právnej formy z poľnohospodárskeho družstva „Pokrok“ so sídlom v Ostrove okres Piešťany.  Na  1 400 ha poľnohospodárskej pôdy spoločnosť  pestuje prevažne kukuricu siatu, slnečnicu ročnú, repku olejnú a hustosiate obiloviny. Z biologických odpadov vo forme kukuričných oklaskov lisuje palivové brikety.