Bioplynová stanica RPD Zuberec

Stavebná spoločnosť Raving bola dodávateľom stavby bioplynovej stranice RPD Zuberec.  Novostavba bioplynovej stanice s výkonom 350 kW bola realizovaná počas 9 mesiacov na základe projektovej dokumentácie. Investrom stavby bolo Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec.

Roľnícke podielnicke družstvo Zuberec vzniklo začiatkom 70tych rokov. Podnik obhospodaruje okolo 1500 ha pôdy v nadmorskej výške od 800 do 1100 m.n.m., na ktorej sa pestujú najmä krmoviny a kukurica na siláž. Venujú sa chovu hovädzieho dobytka, z čoho je okolo 400 kusov dojníc a 250 kusov teliat a ovce v počte 800 kusov. Podnik vlastní aj pekáreň.