Prístavba skladu KB a haly

Stavebná spoločnosť Raving odovzdala do užívania prístavbu skladu KB pre VACUUMSCHMELZE , s.r.o. v Hornej Strede po 5 mesiacoch realizácie. Počas realizácie skladu sa spoločnosť Raving podielala na výstavbe haly pre FIX 350II.

VACUUMSCHMELZE je jedným z najdôležitejších celosvetových výrobcov v oblasti ušľachtilých magnetických materiálov a výrobkov z nich. Použitie výrobkov je tak rozsiahle, že každý jeden z nás ich denne používa bez toho, aby o tom vedel. VACUUMSCHMELZE, s.r.o.  zamestnáva v Hornej Strede v súčasnej dobe 870 zamestnancov.