Výstavba prevádzok na produkciu osivovej kukurice

Stavebná spoločnosť Raving realizovala pre spoločnosť Granelam výstavbu objektov výrobných prevádzok na produkciu osivovej kukurice. Vznikla tak triedička kukurice, moržovňa a pásové dopravníky a nápypný kôš.  Z bývalých kravínov vznikla prestavbou hala pre sušičku pozberovej kukurice a pozberová linka.

Spoločnosť Granelam vznikla v roku 2016 zmenou právnej formy z poľnohospodárskeho družstva „Pokrok“ so sídlom v Ostrove okres Piešťany.  Na  1 400 ha poľnohospodárskej pôdy spoločnosť  pestuje prevažne kukuricu siatu, slnečnicu ročnú, repku olejnú a hustosiate obiloviny. Z biologických odpadov vo forme kukuričných oklaskov lisuje palivové brikety.