Rekonštrukcia kotolne na biomasu

Investícia vo výške 2,7 mil. eur umožnila rozšírenie pôvodne plynového tepelného zdroja S3 o kotly na spaľovanie drevnej biomasy a pripojenie tepelného zdroja S2 Záhumnie. Počas približne rok trvajúcej rekonštrukcie bola presunutá plynová technológia a inštalované 2 kotly na drevnú biomasu spolu s výkonom 5,2 MW (2 x 2,6 MW). Kvôli potrebe tlakového oddelenia prešli rekonštrukciou aj výmenníkové stanice VS1 a VS2 a viaceré rozvody tepla. V mieste napojenia kotolne S2 bol vybudovaný nový bezkanálový rozvod.