PVOD Kočín

Priemyselná stavba pre Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín-Šterusy vznikla v roku 2012. Spoločnosť Raving realizovala prestrešený monolitický silážny žľab na uskladnenie poľnohospodárskej produkcie.

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín vzniklo zlúčením troch dovtedy samostatných družstiev malých obcí s kopcovitým chotárom Kočín, Lančár, Šterusy.  V súčasnosti pracuje na družstve 65 ľudí.