Knižnica Piešťany

Stavebná spoločnosť Raving sponzorsky prispela k rekonštrukcii vstupných priestorov Mestskej knižnice Piešťany. Rekonštrukčné práce sa začali v septembri 2011 a trvali do marca 2012. Začali demontážu pôvodného Feal stropu, montážou elektroinštalácie vstupných priestorov a pokračovali v prietoroch klubovne na základe projektu arch.  Michala Staška.

Rekonštrukciou budovy knižnice sa zlepšili technické, estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva a zároveň sa utvorili predpoklady na rozvoj nových druhov pre občanov mesta i regiónu.