Knižnica Piešťany

Stavebná spoločnosť Raving sponzorsky prispela k rekonštrukcii vstupných priestorov Mestskej knižnice Piešťany. Rekonštrukčné práce sa začali v septembri 2011 a trvali do marca 2012. Začali demontážu pôvodného Feal stropu, montážou elektroinštalácie vstupných priestorov a pokračovali v prietoroch klubovne na základe projektu arch. Michala Staška. Čiastočne spe zasponzorovali rôzne drobné udržiavacie práace, ako napríklad vymaľovanie interiérových častí budovy alebo pokládka sadrokartónových profilov.

Rekonštrukciou budovy knižnice sa zlepšili technické, estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva a zároveň sa utvorili predpoklady na rozvoj nových druhov pre občanov mesta i regiónu.