Cafe Mon Bijou rekonštrukcia budovy

Stavebná firma Raving realizovala rekonštrukciu budovy kaviarne Mon Bijou v Piešťanoch. Súčasťou dodávky stavby bol aj návrh interiérov a spolupráca  pri ich realizácii.