Výstavba administratívnej budovy

Stavebná spoločnosť Raving realizovala na základe projektovej dokumentácie výstavbu administratívnej budovy. Investorom stavby bola spolocnosť Vacuumschmelze s.r.o. Horná Streda.  Samostná výstavba trvala 5 mesiacov, od septembra 2016 do januára 2017.

VACUUMSCHMELZE je jedným z najdôležitejších celosvetových výrobcov v oblasti ušľachtilých magnetických materiálov a výrobkov z nich. Použitie výrobkov je tak rozsiahle, že každý jeden z nás ich denne používa bez toho, aby o tom vedel. VACUUMSCHMELZE, s.r.o.  zamestnáva v Hornej Strede v súčasnej dobe cca 870 zamestnancov.