Sklad kvapalných hnojív DAM Senica

Stavebná spoločnosť Raving realizovala sklad kvapalných hnojív pre Agropodnik a.s. Trnava. Hotovému dielu v podobe skladu predchádzali podkladové vrstvy pod základy, geomreže, betonáž základnej dosky a montáž oceľovej konštrukcie. Súčasťou dodávky bola elektroinštalácia, kanalizačné a vodovodné siete, záchytné nádrže a spevnené plochy.

Agropodnik a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do zoskupenia koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.