Kúpelný dom Irma stavebné úpravy

Stavebná spoločnosť Raving realizovala rekonštrukciu balneoterapie kúpelného domu Irma, kultúrnej pamiatky. V prvej etape prešiel rekonštrukciou bahenný bazén, kupola a strecha kúpelného domu Irma v Piešťanoch. Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky bola úspešná a po 2 rokoch pokračovala rekonštrukcia a dostavba Balneoterapie. Investorom stavby boli Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany patria viac ako 100 rokov k popredným európskym kúpeľom v liečbe reumatizmu, rehabilitácii pohybového aparátu a nervového systému. Využívajú pritom prírodné zdroje – unikátne liečivé sírne bahno a termálnu minerálnu vodu.