Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva

Spoločnosť Raving realizovala novostavbu kravína pre poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva s rozlohou 3.000 m2 a nádržou na močovku s objemom 4.000 m3. Súčasťou realizácie boli spevnené plochy a preložky sietí. V súčasnosti realizuje stavbu odchovne mladého dobytka.

Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva, a.s. sa špecializuje na produkciu poľnohospodárskych výrobkov pre okres Zvolen a Banskobystrický kraj. Sústreďuje sa na pestovanie obilnín a olejnín a chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.