Agrocoop Imeľ, Kravín K250

Stavebná spoločnosť Raving realizuje novostavu maštale pre 250ks dojníc v okrese Nové Zámky. Investorom stavby je Agrocoop Imel, Ing. Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Začiatok výstavby November 2019
Ukončenie výstavby Máj 2020