Zvýšenie prestrešenia príjmového koša

Stavebná spoločnosť Raving bola oslovená ako dodávateľ projektu zvýšenia prestrešenia príjmového koša. Projekt začal demontážou pôvodného prestrešenia a pokračoval výrobou a montážou nového, vyššieho prestrešenia. Investorom projektu bol Agropodnik a.s. Trnava.

Agropodnik a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do zoskupenia koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.