O nás

Spoločnosť bola založená v roku 1991 ako Raving, rekonštrukcie a výstavba, spol. s r.o..  Akciová spoločnosť v dnešnej podobe vznikla v roku 1998. Sídli v Piešťanoch, kde má k dispozícii vlastné administratívne a prevádzkové priestory.  Prezentuje sa ako stredne veľká stavebná spoločnosť.  Na realizáciu využíva vlastné pracovné kapacity a vlastné materiálovo-technické vybavenie.

Prácu zamestnancov riadia kvalifikovaní odborníci, s dlhoročnou praxou. Dodržiavaním vysokého štandardu kvality, využívaním najnovších technologických poznatkov a efektívnych metód pri výstavbe chce spoločnosť zabezpečiť prosperitu, odborný rast a udržanie svojho dobrého mena.

Certifikáty